Dynamite 7.4v 350mAh 2s LiPo Battery, SCX24

Dynamite 7.4v 350mAh 2s LiPo Battery, SCX24

$19.99

Description

Specifications

Brand Dynamite